SSNI-092 - 凑莉久2018年番号 イヤラしいカラダ NO

SSNI-092 - 凑莉久2018年番号 イヤラしいカラダ NO

性直,烧炭最发火药。口腹不节,须用消化药。

昂按∶芍、地酸寒为阴,芎、归辛温为阳,故四物取其相济以行血药之滞耳。冷热不调,则呕吐泻痢,而膏梁者为尤甚。

宋仁宗加荆芥、防风、连翘,遂名如圣汤。 能去血中伏火,破血去瘀。

昂按∶今人终日食粥,不知其妙。李士材曰∶辛而不燥,润而不寒,补而不滞,诚金玉君子,非多用独用,不能速效。

清肺凉血,散热止痛,消肿排脓。 子能令母实,故兼补肾。

杨衣冠焚香,望茅山设拜。 殆胜桂、附热药为辛热。

Leave a Reply