【ABP-833】由于过剩的绝顶引起的快乐和痛苦 春咲凉(春咲りょう)作品新番车牌

【ABP-833】由于过剩的绝顶引起的快乐和痛苦 春咲凉(春咲りょう)作品新番车牌

【注】间使穴,主治脾寒证,九种心痛,脾疼,疟疾,口渴,及瘰久不愈,患左灸右,患右灸左,针六分,留七呼,灸五壮。从蠡沟上踝七寸中都穴,上内踝八寸,交出于足太阴阴经之后,上踝内廉,膝关曲泉穴也。

病源不清,无怪乎有过服温燥以夺其液,早投滋补以锢其邪,延久成劳,尚诿为伤风不醒。然未知曾王父从何采入,故于《柳洲医话》既不删去,亦不敢妄加按语。

解牛马肉毒饮人乳。凡药物入胃,必凑其同气,故其物之灰,能自到某物凝滞处。

又全州西延六洞诸山中,土人皆以种百合为业,大者每枚重五、六十斤,最小者亦六、七斤,其形与吾乡白花百合等,惟庞然特异耳。配枯矾末,治心痛。

故夫死不嫁谓之节妇,有以哉!有以哉!若夫旷男固易成劳,而怨女为尤多,不仅室女、锢婢、师尼、寡妇为然也。学问要当贵适用,岂以畛域生区分?

则《本经》主子藏急痛一言已括其义矣。开物成务之圣人,悯民疾苦,救其夭札,而垂以药治病之教,诚辅相裁成之大道也。

Leave a Reply